Estudis

Pla Estratègic de Turisme 2020

Què és el Pla Estratègic de Turisme 2020?

El Pla Estratègic de Turisme 2020 obre un nou procés de planificació, reflexió i coneixement compartit sobre l’activitat turística a la ciutat i els seus efectes, a través de l’anàlisi de la conjuntura actual i els escenaris de futur.

El Pla dóna resposta a un conjunt de reptes identificats en un procés de diagnosi compartida amb una pluralitat d’agents, i que s’estructuren en cinc àmbits:

Undefined

Estudi de casos d'excel·lència en RSE a l'hoteleria de Barcelona

L’estudi, que podreu veure a través del següent enllaç, ‘Doing Good and Doing Well: estudi de casos d’excel·lència en RSE a l’hoteleria de Barcelona’ elaborat per l’Observatori de Turisme Responsable té com a objectiu conèixer el grau de desenvolupament de la RSE en els hotels de la ciutat, identificar si existeix un estil propi de la ciutat de Barcelona quant a la implementació de la RSE en els establiments turístics, i fer una recerca de les pràctiques concretes que ja s’estan duent a terme en els hotels i altres empreses de la ciutat que poden esdevenir un exemple per a

Català